نوشته ها ارسال شده در دسته قوانین و مقررات

 • قوانین و مقررات بازار سرمایه

  قوانین و مقررات مصوب بازار سرمایه ایران به شکل زیر قابل تقسیم بندی است:   قانون  آیین نامه هیئت وزیران  مصوبات شوراهای عالی        مصوبات شورای عالی بورس و اوراق بهادار  مصوبات شورای عالی…

 • مقررات بازار سرمایه

  مقررات بازار سرمایه

  مقررات بازار سرمایه ایران به شکل ذیل قابل دسته بندی است:  آیین نامه هیئت وزیران  مصوبات شوراهای عالی   مصوبات شورای عالی بورس و اوراق بهادار  مصوبات شورای عالی مبارزه با پولشوئی  مصوبات هیئت مدیره سازمان…

 • قوانین بازار سرمایه

  قوانین بازار سرمایه 1 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی 1388/9/25 2 قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های…