نوشته ها برجسب شده در “قرارداد”

  • قرارداد بورس

    مشاوره، اظهار نظر و تنظیم قرارداد

    ارائه خدمات تخصصی قرارداد نویسی و مشاوره قراردادی با بهره گیری از مشاورین حقوقی و کارشناسان فنی متخصص درزمینه  بازار سرمایه ایران: 1.  مشاوره حقوقی و قراردادی، 2.  نگارش و مشاوره قراردادهای تخصصی فارسی و لاتین 3. …