نوشته ها برجسب شده در “قوانین بازار سرمایه”

  • مقررات بازار سرمایه

    مقررات بازار سرمایه

    مقررات بازار سرمایه ایران به شکل ذیل قابل دسته بندی است:  آیین نامه هیئت وزیران  مصوبات شوراهای عالی   مصوبات شورای عالی بورس و اوراق بهادار  مصوبات شورای عالی مبارزه با پولشوئی  مصوبات هیئت مدیره سازمان…

  • قوانین بازار سرمایه

    قوانین بازار سرمایه 1 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی 1388/9/25 2 قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های…